ti-so-nen-xe-may-la-gi-1

Tỉ số nén của động cơ đốt trong hoặc động cơ đốt ngoài là một giá trị đại diện cho tỷ lệ thể tích buồng đốt từ công suất lớn nhất đến công suất nhỏ nhất. Tỉ số nén của động cơ đốt trong là thể tích bên trên pit-tông và đáy của buồng đốt.

Tỉ số nén là gì?

Trong động cơ có piston, tỉ số nén là tỷ số giữa thể tích xy lanh và buồng đốt khi piston ở điểm chết dưới và thể tích buồng đốt khi piston nằm ở điểm chết trên.

Ví dụ, một xy lanhbuồng đốt khí piston ở dưới đáy (điểm chết dưới) có thể tích 1000 cc không khí gồm 900 cc trong xi lanh cộng với 100 cc trong buồng đốt. Khi piston di chuyển lên đến điểm chết trên khối lượng còn lại bên trong buồng đốt giảm xuống còn 100 cc, thì tỷ số nén sẽ được mô tả theo tỉ lệ là 1000:100 hoặc 10: 1

ti-so-nen-la-gi-classicbikevn-3

Tỉ số nén càng cao thì độ sinh công của động cơ càng lớn và ngược lại do đó các kĩ sư động cơ thời kỳ sơ khai luôn muốn tăng tỉ số nén cao. Tuy nhiên, tỉ số nén cao đồng nghĩa với việc tiêu hao nhiên liệu nhiều, nhiệt độ động cơ tăng cao và lực đẩy quá nhiều làm phá vỡ cấu trúc gây hư hỏng động cơ. Biểu hiện là những tiếng kêu “lộc cộc” khi động cơ vận hành. Để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định người ta đã đưa ra qui ước tỉ số nén không vượt quá 10 : 1 và không thấp hơn 6 : 1

Công thức đo tỉ số nén

Thể tích lớn nhất được đo khi pittông ở vị trí thấp nhất trong xylanh và là thời điểm cuối của chu kỳ hút. Thể tích nhỏ nhật được đo khi pittông ở vị trí cao nhất trong xylanh và là thời điểm cuối của chu kỳ nén.

Ví dụ: Thể tích buồng đốt lớn nhất là 1000cc và nhỏ nhất là 100cc ta sẽ có: Tỉ số nén là 1000 : 100 hoặc rút gọn tỉ số là 10 : 1

Ta có công thức sau:

(Stroke * (Bore/2)2 * π + Vc) / Vc  hoặc (Stroke * bore2 * (π/4) + Vc ) /Vc

Stroke (hành trình dên): là khoảng cách giữa hành trình của pít-tông từ BDC đến TDC được đo lường bằng cm.

– Bore (đường kính pít-tông): là đường kính của xy-lanh, chia cho 2 để có được bán kính đo bằng cm và π (Pi), tỷ số toán học của chu vi hình tròn và đường kính của nó, thường là 3.14 tới 2 số thập phân, Vc là thể tích buồng đốt hay được biết như là khối lượng giải phóng khoảng không bên trên pít-tông tại TDC được đo bằng cc (cubic centimetres – phân khối)

Dựa vào thể tích buồng đốt là 18cc tỉ lệ nhiên liệu cháy, Stroke: 7cm và Bore: 6cm thì tỉ số nén sẽ là 12:1

(7cm * (6cm/2)2 * 3.14 + 18cc) / 18cc = (7cm * 9 * 3.14) + 18cc) / 18cc = (197.82cc + 18cc) / 18cc = 215.82cc / 18cc = 11.99 = 12

Nếu bạn đo bore va stroke ở đơn vị mm thì chuyển đổi các con số này sang cm hay chuyển đổi Vc thành mm³

Tỉ lệ nén cao là năng lượng được phát ra và một tia lửa mạnh đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu.Điều này củng có nghĩa là sự đánh lửa trước có thể xảy ra ở  độ nén cao đó là tại sao động cơ có tỉ lệ nén cao sẽ sử dụng nhiên liệu có độ óctan cao – chỉ số óctan là thước đo của một đơn vị khả năng đốt nhiên liệu trong khi chống lại sự đánh lửa trước (pre-ignition).

Tỉ số nén của động cơ xăng

Tỉ số nén của các động cơ xăng là từ 9 đến 12 thường được viết dưới dạng 9:1, 10:1, 11:1 … Để đảm bảo cho sự vận hành của các động cơ cần phải được sủ dụng nhiên liệu cho chỉ số Octan thích hợp với tỉ số nén. Đa số xăng có chỉ số Octan cao thì sẽ tốn kém hơn xăng không chì thông thường bởi khả năng chống kích nổ nhiên liệu.

1 COMMENT

Leave a Reply